Sindirim Enzimleri

Sindirim enzimleri; sindirime yardımcı olan enzimlere verilen addır. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından sindirime yardımcı olmak için enzimler bu organlar tarafından salgılanmaktadır. Eğer enzimler salgılanmaz ise sindirim sistemi düzgün çalışmaz ve sebepten dolayıda bir takım hastalıklar meydana gelir. Vücut sistemi o kadar mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır ki Sindirim sisteminde bu faaliyetlerin sağlanmasında hayati rol oynamaktadır.
Vücuttaki metabolizmanın doğru çalışması için sindirim sistemi gereklidir. Sindirim olayının gerçekleşmesi için ise sindirim enzimleri gerçekleştirilir. Sindirimi gerçekleşmesinde enzimler karbonhidrat, yağların ve proteinlerin yakımında katalizör görevi görmektedirler.

Sindirim enzimleri çeşitleri
 • Gastrin: Midenin distal bölümündeki G hücreleri tarafından üretilmektedir. Asit hücreleri tarafından üretilen gastrin asit salgısını düzenler. Mide asidinin içerisinde birincil düzeyde bu sindirim enzimi bulunmaktadır.
 • Tripsin: Omurgalı canlıların sindirim sisteminde bulunur. Tripsin enzimi proteinleri parçalama özelliğine sahiptir. Bu enzim pankreasta tripsonojen olarak üretilmektedir. Enzimin aktif olma özelliği ince bağırsakta enteropeptidaz olarak gerçekleşir.
 • Pepsin: Bu enzim mide öz suyunda bulunmaktadır. Pepsin yumurta,et gibi içerisinde yüksek düzeyde protein bulunan maddelere tesir eder. Mide duvarında bulunan hücrelerce pepsinojen salgılanır.
  Sindirim enzimleri mide öz suyunda bulunan hidroklorik asidin reaksiyonuyla meydana gelmektedir.
 • Amilaz: Amilaz enzimi bitkilerde bulunan nişastayı maltoza katalizler. Amilaz enzimi insanlarda ise pankreas ve tükürük bezleri tarafından salgılanmaktadır.
 • Kemoterapsin: Kemoterapsin enzim olarak proteinlerin hidrolizine yardımcı olurlar.
 • Lipaz: Lipaz enzimi yağların sindirimi, taşınması ve işlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu enzim bazı virüslerde de bulunabilmektedir.
Sindirime yardım olan enzimlerin salgılayan organlar ve görevleri
 • Amilaz: Ağızdaki tükürük bezlerinden salgılanmaktadır. Nişasta sindiriminde kullanır. Ürün olarak ise maltoz elde edilmektedir.
 • Enterogastrin: Mide hareketini yavaşlatır. İnce bağırsakta bu enzim salgılanmaktadır.
 • LAP: Midede salgılanmaktadır.Enzimin görevi kazein hidrolizini sağlayarak polipeptit üretimini sağlar.
 • Kolesistokinin: İnce bağırsakta salgılanmaktadır. Görevi safra kesesine sindirim için uyarı göndermektedir.
 • Maltaz: Bu enzim ince bağırsakta salgılanmaktadır. Maltoz hidrolizi sağlar. Bu sayede ürün glikoz üretir.
 • Erepsin: Erepsin ince bağırsaktan salgılanmaktadır. Görevi peptit hidrolizini sağlamak ve bu sayede amino asit üretir.
 • Enterokinaz: İnce bağırsaktan salgılanmaktadır.Bu enzim tripsinojeni tripsine çevirmektedir.
 • Glukagon: Enzimi salgılayan organ pankreas'tır. Pankreas glukagon enzimini salgılayarak glikojeni glikoza dönüştürmektedir.
 • Sekretin: Bu enzim onikiparmak bağırsağı tarafından salgılanmaktadır. Görevi sindirim için pankreası uyarmaktır.
 • İnsülin: Glukagonun tersine glikozu glikojene çevirir. Sindirim enzimleri arasında en önemli olan enzimdir.

Sindirim Enzimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

1 Yorum Yapılmış "Sindirim Enzimleri"
Sindirim Enzimlerinin Başka Türü Varmıdır.mesela Hayvanlarda Lütfen Cevap Verin
Ege_dming . 2017-09-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Sindirim Sistemi İlaçları
Sindirim sistemi ilaçları: Bağırsak kanalını ve mideyi etkileyen ilaçlardır. Sindirim sistemi ilaçları kullanım amaçları ve etkileyiş yerlerine göre değişmektedir.Sindirim sistemi ilaçları çeşitleri ve tedavileriZoprol: ilacın ana maddesi lansoprazol...
Sindirim Sistemi Sırası
Sindirim Sisteminin Sırasına baktığınızda zaman fark ettiğiniz üzere tam bir fabrika kompleksi ile çalışmaktadır. O kadar harika olan bu kompleks içinde yakıcılar, öğütücüler, enzim üreticiler ve benzeri özellikte bir çok fonksiyon içeriği bulunmakta...
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu s...
Sindirim Sistemi Enzimleri
Sindirim sistemi enzimleri;içerisinde bir sürü enzim vardır. Özellikle mide, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimler sindirimin en önemli enzimleridir. Sindirimi üstlenen bu belli başlı enzimler yağ parçalayan lipaz, proteinleri parçalaya...
Sindirim Bozukluğu
Sindirim Bozukluğu, Arada bir görülen karın gurultusu yada değirme dışında sindirim sistemi hakkında sindirimin çalışmasıyla ilgili pek bir şey fark etmeyiz. Sindirim bozukluğu sözü en çok yemeklerden sonra ortaya çıkan ağrıyı ve rahatsızlık hissini ...
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, katı haldeki atıkların vücuttan dışarıya atılması işlevini sağlar. Sindirim sistemi, işlevi ...
Yağların Kimyasal Sindirimi
Yağların Kimyasal Sindirimi: Besinlerin sindirim olayı normal de iki şekilde olmaktadır, Ağızda yapılan sindirime; mekanik, Mide, ince ve kalın bağırsakta oluşan sindirime ise kimyasal sindirim denilmektedir. Konumuz “yağların kimyasal sindirimi” old...
İnce Bağırsakta Sindirim
İnce Bağırsakta Sindirim, İnce bağırsağa gelen safra vepankreas öz suyu ile burada yağların, karbonhidratların ve ayrıca proteinlerin sindirim tamamlamış olur. Burada ince bağırsağın görevi çok büyüktür. besinler bu ince bağırsakta en küçük molekülle...
Mekanik Sindirim
Mekanik sindirim; Bir diğer adı fiziksel sindirimdir. Mekanik Sindirim vücuda alınan besinlerin şekil değiştirmesine denir. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına denen mekanik sindirim, enzimler kullanılmadan yapılan si...
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ayırmak, kimyasal olan sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına ayırmaktır. Bu sistem sindirim kana...
Sindirim Sistemi Test
Sindirim sistemi test, Sindirim sistemi ile ilgili çözümlü test soruları, boşluk doldurma soruları ve klasik olan bütün sorular aşağıdaki testte vardır. Konuları tekrar hatırlamak ve sınav öncesi hatırlamak için kolaylıkla çözebilirsininiz.Sindirim ...
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi : Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, karbonhidrat vs. gibi maddeler haline gelebilmesi için parçalanmas...
Sindirim Sistemi Ağız
Sindirim Sistemi Ağız, Besinleri sindirmekte sıralanan organlar ana organlar ve yan organlar olarak gruplandırılmaktadır. Ağız bu organlardan yan organlar grubu içerisinde yer almaktadır. Ağız dil ve dişlerin bulunduğu sindirim sisteminin başlangıcı ...
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda sindirim; kuşlarında bulunan sindirim sistemi ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve anüs (kloak) olarak organlar sıralanmıştır. Kuşlarda sindirim sistemine direk bağlı olan organlar ise karaciğer ve pankreastır. Çoğu canlıda ...
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri farklı besin grupları sayesinde vücuduna alır. Ancak bu maddeler vücut için oldukça...
Hücre Dışı Sindirim
Hücre dışı sindirim; enzimler ile beraber salgılanan hücrelerin dış ortamda bulunan büyük molekül parçacıklı besinlerin küçük moleküllü parçalara ayrılarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücre dışı sindirimi genellikle çok hücreli canlılarda olmaktadı...

Sindirim Sistemi İlaçları

Sindirim sistemi ilaçları: Bağırsak kanalını ve mideyi etkileyen ilaçlardır. Sindirim sistemi ilaçları kullanım amaçları ve etkileyiş yerlerine göre değişmektedir.Sindirim sistemi ilaçları çeşitleri ve tedavileriZoprol: ilacın ana maddesi lansoprazol...

Sindirim Sistemi Sırası

Sindirim Sisteminin Sırasına baktığınızda zaman fark ettiğiniz üzere tam bir fabrika kompleksi ile çalışmaktadır. O kadar harika olan bu kompleks içinde yakıcılar, öğütücüler, enzim üreticiler ve benzeri özellikte bir çok fonksiyon içeriği bulunmakta...

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu s...

Sindirim Sistemi Enzimleri

Sindirim sistemi enzimleri;içerisinde bir sürü enzim vardır. Özellikle mide, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimler sindirimin en önemli enzimleridir. Sindirimi üstlenen bu belli başlı enzimler yağ parçalayan lipaz, proteinleri parçalaya...

Kimyasal Sindirim

Kimyasal sindirim, vücuttaki sindirim fiziksel ve kimyasal olarak gerçekleşmektedir. Besinler büyük parça olarak ağzına alınarak dişlerle fiziksel sindirim sayesinde çiğnenir. Ağızda tükürük salgısıyla kimyasal sindirim devam etmek...

Sindirim Sistemi Mide

Sindirim sistemi mide, karın boşluğunda sol üst bölgesinde kaburganın altında yer alan bir organdır. Mide de geçici bir süre depolanan burada mekanik ve kimyasal sindirime uğrar. Mide, yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur. Yeme...

Sindirim Sistemi İltihaplanması

Sindirim Sistemi İltihaplanması; bağırsak hastalıkları ile karakterize olmuştur. Bu hastalığın görülme oranı ülkeden ülkeye değişim göstermektir. Batı toplumlarında doğuya göre daha sık görülür. Genellikle 20-40 yaş aralığındaki insanlard...

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler zinciinde besinler; kimyasal ve mekanik sindirim uygulanarak en küçük yapıtaşlarına kadar ayrıştrılır...

Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sisteminin ana görevi vücuda alınan besinlerin sindirilerek içerdikleri mineral ve vitaminler...

Sindirim Sisteminde Emilim

Sindirim sisteminde emilim; yaşayan canlılar içerisinde memeli ve kuşlarda en gelişmiş sindirim sistemi bulunmaktadır. Sindirim sisteminde emilim insanlarda ilk önce ağızla başlar, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsa...

Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi; peptid bağlarının hidrolikit olarak parçalara ayırılması ve bu parçalanmanın amino asitlere kadar ayrışması olayıdır. Proteinlerin sindirimi için amino asitlere kadar parçalanmaları gerekmektedir....

Besinlerin Sindirimi

Besinlerin sindirilmesi, dışarıdan alınan besinler hücrelere geçmediği sürece kullanılmaz. Bunun için de büyük besin moleküllerinin hücre zarından geçebilecek hale gelmesi gerekir. Bu durum hem mekanik hemde kimyasal sindirim ile sağlanır.

Sindirim Sistemi Bozukluğu

Sindirim sistemi bozukluğu, günlük hayatımızda çokça rastladığımız ve giderek yaygınlaşan bir rahatsızlıktır. Kişinin günlük aktivitelerini kısıtlar ve yaşantısına olumsuz etkileri yansır. İnsan vücudunun en fazla ihtiyaç duyduğu sistemlerden ...

Sindirim Sistemi İnce Bağırsak

Sindirim Sistemi İnce Bağırsak: Sindirim sistemi insanlarda ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşmaktadır. Sindirim sistemi yağ, protein ve karbonhidrat, su ve mineral gibi besin maddelerine ihtiyaç duymaktadı...

Karbonhidratların Sindirimi

Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratlar tüm canlılar tarafından birinci derecede enerji vericidirler. En basitinden en özeline kadar bütün beslenme biçimleri içinde, karbonhidratlar edinilen kalorinin en büyük bölümünden sorumludur. Basi...

Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak

Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak: Besin sindirimi mekanik ve kimyasal olarak iki yoldan yapılır. Mesela; dişler mekanik sindirimi, tükürük ise sindirimi kimyasal olarak yapar. Vücut yaşamının sürdürülmesi için çeşitli yiyecekler yoluyla vücu...

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi, karın içinde en çok hacim kaplayan ve yenilen yemeklerin öğütülmesi, vitaminlerin alınması ve insanın yaşayabilmesi için hayati bir sistemdir. Sindirim temel olarak ağızdan başlar ve gayta çıkışı ile sonlanır. Sindirim sisteminde...

Sindirim Kanalı

Sindirim kanalı, ağızdan anüse kadar olan ve bölümlerden oluşan bir yapıdır. Sindirim kanallarını maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz.Ağız ve Yutak: Ağız, besinlerin alındığı kısım...

Midede Sindirim

Midede Sindirim, Midemiz yediğimiz besinlerin öğütülerek vücuda yararlı olanların ayrıştırılarak kullanılıp, kalan kısmın bağırsaklar yoluyla dışarı atılmasında rol oynayan sindirim sistemi organlarından biridir. Midemizin bu özelliği sayesind...

Hücre İçi Sindirim

Hücre içi sindirim, besinlerin parçalanması ve hücre stoplazmasında olmasına denir. Bu sindirim çeşidi protistlerde, süngerlerde, hidrada, planaryada ve akyuvar hücrelerinde görülmesi muhtemeldir. Hücreler küçük besinleri difüzyon ile sıvı ve ...

Anatomi Sindirim Sistemi

Anatomi sindirim sistemi; besinlerin tüketilmesiyle gelişen bir süreçtir. Sindirim sistemi tüketilen besin maddelerinin parçalanması ile besinler ufak parçalara ayrıştırılır. Sonrasında besinlerin öğütülmesini, emilimini ve devamında gereksiz ...

Yağların Sindirimi

Yağların sindirimi, önemli maddelerin başında yağlar gelir. Yağlar kimyasal bakımdan üç değerli alkol olan gliserinin çeşitli yağ asitleri ile yaptığı esterlerden ibarettir. Yağlar, iyi ve kötü yağ olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tabii yağlarda ...

Sindirim Çeşitleri

Sindirim çeşitleri; büyük moleküllü besin maddelerinin sindirim sistemi organlarının sayesinde parçalara ayrıştırılarak kana geçebilecek hale getirilmesine sindirim denilmektedir. Sindirim sistemin görevi Ağızdan alınmış olan besin maddelerini...

Sindirim Organları

Sindirim organları, sindirim sisteminin ana organları ve bunlara ek olarak yardımcı organlar bulunmaktadır. Eğer besinler organların içinden geçiyorsa buna ana organ denir. Başka bir organ tarafından salgılanan salgılar bu besinlere dışarıdan ...

 

Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Enzimleri
Sindirim Bozukluğu
Sindirim Sistemi Anatomisi
Yağların Kimyasal Sindirimi
Sindirim Sistemi Sırası
İnce Bağırsakta Sindirim
Mekanik Sindirim
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim Sistemi Test
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Ağız
Kuşlarda Sindirim
İnsanda Sindirim Sistemi
Hücre Dışı Sindirim
Kimyasal Sindirim
Sindirim Sistemi İlaçları
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim Sistemi İltihaplanması
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sisteminde Emilim
Proteinlerin Sindirimi
Sindirim Sistemi Enzimleri
Besinlerin Sindirimi
Sindirim Sistemi Bozukluğu
Sindirim Sistemi İnce Bağırsak
Karbonhidratların Sindirimi
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi
Popüler İçerik
Kimyasal Sindirim
Kimyasal sindirim, vücuttaki sindirim fiziksel ve kimyasal olarak gerçekleşmektedir. Besinler büyük parça olarak ağzına alınarak dişlerle fiziksel sin...
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim sistemi mide, karın boşluğunda sol üst bölgesinde kaburganın altında yer alan bir organdır. Mide de geçici bir süre depolanan burada mekanik ...
Sindirim Sistemi İltihaplanması
Sindirim Sistemi İltihaplanması; bağırsak hastalıkları ile karakterize olmuştur. Bu hastalığın görülme oranı ülkeden ülkeye değişim göstermektir. Batı...
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler z...
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sist...
Sindirim Sisteminde Emilim
Sindirim sisteminde emilim; yaşayan canlılar içerisinde memeli ve kuşlarda en gelişmiş sindirim sistemi bulunmaktadır. Sindirim sisteminde emilim insa...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Enzimleri
Sindirim Bozukluğu
Sindirim Sistemi Anatomisi
Yağların Kimyasal Sindirimi
Ödev
Sindirim Sistemi
Anüs
Sindirim
Sindirim Sistemlerim Tıkanmış
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Sindirim Sistemi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Ödev
Sindirim Sistemi
Anüs
Sindirim
Sindirim Sistemlerim Tıkanmış
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Sindirim Sistemi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018